Ministerstwo Skarbu Państwa we wtorek powołało na członków Rady Nadzorczej PZU SA Grażynę Piotrowską-Oliwę, byłą prezes Orange, oraz Macieja Kamińskiego. Zastąpili oni odwołanych ze stanowisk przez ministra SP Alfreda Biecia i Tomasza Przesławskiego.
Ugoda PZU z Eureko zakłada, że spośród Rady Nadzorczej zostanie wyłoniony komitet, który będzie nadzorował proces IPO.