Speckomisja zaczęła prace nad telekomunikacyjną megaustawą

W środę po południu odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji, która rozpatrzy projekt ustawy o wsparciu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Dzisiaj, czasem nie przebierając w słowach, zastrzeżenia do projektu ustawy zgłosiły BCC, KIGEiT oraz PIIiT. Niektóre zapisy projektu zostały uznane za „ponury żart”. Według opinii Mirosława Barszcza z BCC, ten żart mógłby kosztować branżę telekomunikacyjną nawet 500 mln zł rocznie w podatkach.

Publikacja: 13.01.2010 18:13

Mirosław Barszcz: – Wpływy budżetowe z opodatkowania sieci telekomunikacyjnych mogłyby sięgnąć 500 m

Mirosław Barszcz: – Wpływy budżetowe z opodatkowania sieci telekomunikacyjnych mogłyby sięgnąć 500 mln zł rocznie. Fot. Fotorzepa

Foto: Fotorzepa

W środę po południu odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji, która rozpatrzy projekt ustawy i wsparciu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. W jej składzie zasiedli posłowie: Janusz Piechociński (PSL), Anna Paluch, Jacek Tomczak, Łukasz Zbonikowski (PiS), Czesław Mroczek oraz Antoni Mężydło (PO). Tego ostatniego zabrakło na dzisiejszym posiedzeniu. – Prace toczą się powoli, dlatego trudno powiedzieć, kiedy projekt doczeka się pierwszego czytania w Sejmie – powiedział rpkom.pl Mirosław Barszcz, ekspert BCC.

Barszcz jest autorem dziś opublikowanej opinii Business Centre Club, który poparł projekt ustawy, jednocześnie wytykając jej autorom poważne błędy. Oprócz BCC swoje stanowiska opublikowały dziś także Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

[srodtytul]BCC: podatek to ponury żart[/srodtytul]

Według BCC projekt zawiera wiele „niedoskonałych” rozwiązań. Jego największą słabością jest zaproponowana w art. 3 pkt 3a definicja obiektu budowlanego. Według niej należy do niego kanalizacja kablowa oraz kable w niej położone. Oznacza to, według BCC, że jakakolwiek np. prace modernizacyjne kabli wymagałyby uzyskania pozwolenia budowlanego. Według BCC takie rozwiązanie „zakrawa na ponury żart”, bo mogłoby doprowadzić do opodatkowania kabli telekomunikacyjnych. Trudno powiedzieć, czy ten zapis znajdzie się w ostatecznie rozpatrywanym przez Sejm projekcie ustawy. – Szacujemy, że wpływy budżetowe z opodatkowania sieci telekomunikacyjnych mogłyby sięgnąć od 300 do 500 mln zł w skali roku – mówi Mirosław Barszcz.

BCC wnioskuje także o przywrócenie pierwotnych zapisów projektu, które zakładały zwolnienie nowotworzonej kanalizacji kablowej z 2 proc. podatku od nieruchomości lub jego obniżenie. Organizacja dobrze oceniła pomysł obowiązku instalowania łączy światłowodowych przy okazji budowy lub przebudowy dróg. Według BCC ten obowiązek powinien być rozszerzony nawet poza inwestycje drogowe, a kładzenie światłowodów powinno być obligatoryjne np. podczas uzbrajania terenu, budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy energetycznych. Uregulowania wymaga także sposób pobierania opłat za udostępnienie kanalizacji kablowej przez zarządcę drogi. Docelowo, opłata nie powinna zagrażać opłacalności inwestycji nawet w rzadko zaludnionych obszarach wiejskich, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – wnioskuje BCC.

Mimo ogólnego poparcia dla projektu specustawy, BCC skrytykowała ideę naprawiania problemów branży telekomunikacyjnej w drodze specustawy. – Fakt, że dla rozwiązania problemów branży telekomunikacyjnej potrzeba nadzwyczajnego aktu prawnego, pokazuje, że mamy do czynienia z patologią – przekonuje Mirosław Barszcz.

[srodtytul]KIGEiT: zwolnienie inwestycji z podatków i mniejsze uprawnienia UKE[/srodtytul]

Inna branżowa organizacja, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w piśmie do Zbigniewa Rynasiewicza, szefa sejmowej komisji Infrastruktury, zaproponowała z kolei, by inwestycje telekomunikacyjne miały priorytet nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Według KIGEiT koniecznie jest także ustanowienie jednoznacznych podstaw prawnych dla wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez samorządy. Izba zaproponowała także ograniczenie kompetencji prezesa UKE dotyczących zobowiązań rezerwacyjnych. Podobnie jak BCC, Izba proponuje zwolnienie inwestycji infrastrukturalnych z podatku od nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

[srodtytul]PIIT: definicja broadbandu, mniejsze obowiązki informacyjne[/srodtytul]

Wśród zmian jakie w projekcie chciałaby ujrzeć PIIT znalazła się m.in. definicja łącza szerokopasmowego. Łącze internetowe spełnia kryteria broadbandu, „jeśli jego wydajność nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych w sieci.” PIIT wskazuje także, że w projekcie ustawy ani razu nie pada definicja wielokrotnie używanego w dokumencie pojęcia minimalnej przepływności łączy.

Izba chciałaby także ograniczyć zapisane w projekcie obowiązki informacyjne. – Wnosimy o usunięcie obowiązku przekazywania informacji na temat budynków umożliwiających kolokację oraz ograniczenie obowiązku przekazywania informacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sposób zgodny z obowiązkami Prezesa UKE w zakresie inwentaryzacji – czytamy w dokumencie. PIIT krytykuje także czwarty, „niejasny” rozdział projektu, traktujący o odrębnej własności elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pełne opinie organizacji branżowych o telekomunikacyjnej megaustawie:

[b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462965]Opinia PIIT (.pdf)[/link], [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462966]Opinia KIGEiT (.pdf)[/link], [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/462967]Opinia BCC (.pdf)[/link][/b]

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=t.boguszewicz@rpkom.pl]Tomasz Boguszewicz[/mail][/i]

W środę po południu odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji, która rozpatrzy projekt ustawy i wsparciu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. W jej składzie zasiedli posłowie: Janusz Piechociński (PSL), Anna Paluch, Jacek Tomczak, Łukasz Zbonikowski (PiS), Czesław Mroczek oraz Antoni Mężydło (PO). Tego ostatniego zabrakło na dzisiejszym posiedzeniu. – Prace toczą się powoli, dlatego trudno powiedzieć, kiedy projekt doczeka się pierwszego czytania w Sejmie – powiedział rpkom.pl Mirosław Barszcz, ekspert BCC.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?