W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporzędzenie ministerstwa infrastruktury „w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia”. Najważniejsza modyfikacją rozporządzenia jest dopuszczenie do eksploatacji bez zezwoleń urządzeń wykorzystujących technologie ultraszerokopasmową (ang. ultrawideband).

UWB wykorzystuje kanały komunikacyjne o szerokości powyżej 500 MHz, co umożliwia transmisję danych z nominalną przepływnością do kilku gigabitów na sekundę. W aktualnie testowanych wdrożeniach uzyskuje się przepływności 400-700 Mb/s. Dzięki niewielkim mocom urządzeń nadawczych nie interferują one z radiowymi systemami operatorskimi. Ostatnie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury dopuszcza do eksplotacji urządzenia pracujące w zakresie 1,6-10,6 GHz.

Koncepcja UWB pomyślana jest jako sposób na bezrzewodową łączność, między domowym urzadzeniami i aplikacjami wideo: telewizorami, monitorami komputerów, drukarkami, kamerami wideo itp. Dzisiaj nie jest jeszcze obecna na rynku elektronicznym na większą skalę.