Około 80 proc. dużych firm w Unii Europejskiej używa mobilnego dostępu do internetu – wynika z najświeższych danych Eurostatu. Jednocześnie użycie mobilnego dostępu do sieci wśród wszystkich firm nie przekracza jeszcze 30 proc. W Polsce odsetek firm używających łączy mobilnych do uzyskiwania dostępu do sieci to 25 proc. Dla aż 58 proc. rodzimych firm podstawowym sposobem łączenie się z internetem jest naziemny broadband. W 28 proc. polskich przedsiębiorstw działa wewnętrzny intranet. Opublikowane dziś zestawienie Eurostatu powstało w oparciu o dane ze stycznia 2009 r. Wyliczenia dla polskich firm zakładają, że dostęp do sieci (bez względu na technologię) ma 90 proc. przedsiębiorstw znad Wisły. Raport Eurostatu można pobrać ze strony rpkom.pl tutaj.