Adam Kuriański nie jest już członkiem zarządu Sferii, wynika z akt w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wciąż natomiast pozostaje członkiem zarządu (prezesem) Aero2 – spółki, z którą Sferia współpracuje w inwestycjach infrastruktiralnych. Jak można wnosić z publicznie dostępnych informacji rezygnacja Adama Kuriańskiego z członkostwa w zarządzie Sferii nastąpiła w listopadzie ubiegłego roku, nie była jednak publicznie zakomunikowana. Do zarządu Aero2 Adam Kuriański został powołany jeszcze we wrześniu 2009 r. i przez dwa miesiące pracował w zarządach obu spółek.

adam_kurianski_200_1

Adam Kuriański pracował w Sferii od 2003 r. Poprzednie sześć lat spędził w Nokii w pionie wsparcia technicznego.