Rozporządzenie nowelizuje zasady przyznawania środków na budowę infrastruktury dostępowej, z której korzystać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008). Szerzej serwis rpkom.pl pisał o tej sprawie tutaj.