15-letnie decyzje rezerwacyjne wygasają w przyszłym roku, co oznacza, że odpowiednie wnioski operatorzy muszą złożyć w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej nie później, niż do połowy września tego roku (6 miesięcy przed terminem wygaśnięcia przydziału rezerwacji).

Jeżeli dysponenci częstotliwości złożą wnioski w określonym wyżej terminie, a UKE nie stwierdzi naruszenia zasad przydziału rezerwacji, to prolonguje je na kolejen 15 lat. – Żaden inny podmiot nie może się ubiegac o te częstotliwości, chyba że wniosek o przedłużenie decyzji rezerwacyjnej zostałby złożony później, niż 6 miesięcy przed upływem terminu jej ważności. Wówczas obowiązuje zwykład procedura, w tym publiczny przetarg tych częstotliwości – wyjaśnia Mariusz Busiło, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w UKE.

Rezerwacja częstotliwości 900 MHz PTK Centertel, wydane później niż dla dwóch konkurentów, wygasa dopiero w lipcu 2014 r.