Urząd Miejski w Gdańsku wybrał ofertę gdyńskiej firmy AVENA TECHNOLOGIE Beata Szulc w postępowaniu na budowę, uruchomienie i utrzymanie sieci hot-spotów GdańskWiFi.

Umowa, której wartość ustalono na 1,94 mln zł brutto, będzie obowiązywała trzy lata. Przetarg miał charakter otwarty. Jednak AVENA była jedyną firmą, która złożyła ofertę. Budżet zamawiającego wynosił 1,83 mln zł brutto.

W ramach projektu wykonawca zainstaluje 100 hostpotów na terenie nadmorskiej metropolii. Punkty muszą pracować w paśmie 2,4GHz, na częstotliwościach radiowych nie wymagających pozwoleń radiowych i pozwalać na jednoczesne podłączenie min. 200 sesji niezależnych użytkowników.

Muszą również umożliwiać blokowanie zbiorów protokołów, usług, adresów IP, adresów MAC, domen internetowych. Zamawiający wymaga ponadto, żeby każdy punkt dostępowy był połączony z Internetem za pomocą łącza telekomunikacyjnego posiadającego co najmniej 1 kanał transmisji danych o parametrach nie gorszych niż: przepływność z Internetu – 10Mb/s, przepływność do Internetu – 2Mb/s.

Połączenie musi mieć charakter stały (kablowy) bez limitów na liczbą przesłanych danych. Jedynie w przypadku niedostępności połączenia kablowego dopuszczone będzie zastosowanie łącza radiowego bez limitu na ilość przesyłanych danych do/z Internetu lub limitem nie gorszym niż 30 GB w okresie miesiąca.