UOKIK przyjrzy się akcji migracyjnej T-Mobile na Jump![nowe]

Publikacja: 12.08.2014 14:29

W związku ze skargami klientów T-Mobile Polska, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie operatora. Zbada, czy sposób, w jaki telekom wprowadził podwyżkę cen był zgodny z prawem – podał dziś urząd antymonopolowy.

UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej – przypomina UOKIK.

Postępowanie dotyczące T-Mobile ma wykazać, czy zmiana zawartych z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest dokonywana w sposób zgodny z prawem. W szczególności, UOKIK sprawdzi m.in.;

* czy T-Mobile nie złamał warunków umowy z konsumentami,

* czy należycie poinformował ich o zmianie ceny, oraz

* czy wyznaczył odpowiednio długi termin na decyzję (tu być może mieć wątpliwość: podwyżki abonamentów operator wprowadza po nieco ponad miesiącu od startu kampanii informacyjnej – red.).

UOKiK zbada także, czy z otrzymanych pism konsumenci mogli dowiedzieć się, że w przypadku braku akceptacji zmian mogą wypowiedzieć umowę, a operatorowi w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.

Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni od jego wszczęcia.

T-Mobile Polska wydał w sprawie postępowania urzędu oświadczenie. Cytujemy je poniżej:

T-Mobile Polska informując klientów o planowanych zmianach warunków świadczenia usług zastosował obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. T-Mobile Polska poinformował zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego o zmianie cen świadczonych usług, z odpowiednim wyprzedzeniem, wyraźnie informując o przysługujących konsumentom w takim przypadku uprawnieniach. Dowodem to potwierdzającym jest treść pisma wysłanego do klientów, gdzie wszystkie te informacje są zawarte. Nie można także uznać, że w pismach tych jest stwierdzenie, że jeśli klient nie zgodzi się na zmianę taryfy, to abonament telefoniczny wzrośnie. Klient w piśmie został bowiem wyraźnie poinformowany o czymś zupełnie innym, tj. przysługującym mu w takiej sytuacji uprawnieniu. W prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym T-Mobile będzie ściśle współpracował z Urzędem aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Z poważaniem,

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością T-Mobile Polska

W związku ze skargami klientów T-Mobile Polska, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie operatora. Zbada, czy sposób, w jaki telekom wprowadził podwyżkę cen był zgodny z prawem – podał dziś urząd antymonopolowy.

UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej – przypomina UOKIK.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży