UOKIK przyjrzy się akcji migracyjnej T-Mobile na Jump![nowe]

Publikacja: 12.08.2014 14:29

W związku ze skargami klientów T-Mobile Polska, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie operatora. Zbada, czy sposób, w jaki telekom wprowadził podwyżkę cen był zgodny z prawem – podał dziś urząd antymonopolowy.

UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej – przypomina UOKIK.

Postępowanie dotyczące T-Mobile ma wykazać, czy zmiana zawartych z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest dokonywana w sposób zgodny z prawem. W szczególności, UOKIK sprawdzi m.in.;

* czy T-Mobile nie złamał warunków umowy z konsumentami,

* czy należycie poinformował ich o zmianie ceny, oraz

* czy wyznaczył odpowiednio długi termin na decyzję (tu być może mieć wątpliwość: podwyżki abonamentów operator wprowadza po nieco ponad miesiącu od startu kampanii informacyjnej – red.).

UOKiK zbada także, czy z otrzymanych pism konsumenci mogli dowiedzieć się, że w przypadku braku akceptacji zmian mogą wypowiedzieć umowę, a operatorowi w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.

Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni od jego wszczęcia.

T-Mobile Polska wydał w sprawie postępowania urzędu oświadczenie. Cytujemy je poniżej:

T-Mobile Polska informując klientów o planowanych zmianach warunków świadczenia usług zastosował obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. T-Mobile Polska poinformował zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego o zmianie cen świadczonych usług, z odpowiednim wyprzedzeniem, wyraźnie informując o przysługujących konsumentom w takim przypadku uprawnieniach. Dowodem to potwierdzającym jest treść pisma wysłanego do klientów, gdzie wszystkie te informacje są zawarte. Nie można także uznać, że w pismach tych jest stwierdzenie, że jeśli klient nie zgodzi się na zmianę taryfy, to abonament telefoniczny wzrośnie. Klient w piśmie został bowiem wyraźnie poinformowany o czymś zupełnie innym, tj. przysługującym mu w takiej sytuacji uprawnieniu. W prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym T-Mobile będzie ściśle współpracował z Urzędem aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Z poważaniem,

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością T-Mobile Polska

W związku ze skargami klientów T-Mobile Polska, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie operatora. Zbada, czy sposób, w jaki telekom wprowadził podwyżkę cen był zgodny z prawem – podał dziś urząd antymonopolowy.

UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej – przypomina UOKIK.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek