Konfederacja Lewiatan ujmując się za operatorami telekomunikacyjnymi postuluje, aby telekomy świadczące usługi drogą elektroniczną od 1 stycznia 2015 r. były zwolnione zwolnione  z obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych dla tego typu usług.

Z początkiem przyszłego roku w życie wejdzie Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z w zakresie środków wykonawczych do Dyrektywy VAT. Wyklucza ono z dotychczasowej definicji usług telekomunikacyjnych usługi świadczone drogą elektroniczną. Powyższa zmiana – przypomina Lewiatan – oznacza, że dotychczasowa definicja usług telekomunikacyjnych zostaje w istotny sposób zawężona na potrzeby traktowania dla celów podatku VAT.

Nowe brzmienie definicji rozporządzenia Rady wprowadza jednak takie rozgraniczenie usług telekomunikacyjnych od usług elektronicznych, które w praktyce, w aspekcie objęcia obowiązkiem fiskalizacji nie może być zrealizowane.

Rozdzielenie usług telekomunikacyjnych od świadczonych drogą elektroniczną będzie oznaczało, że te ostatnie zostaną objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Pogorszy to sytuację operatorów telekomunikacyjnych. Trudno też będzie, z technicznego punktu widzenia, dostosować usługi do nowych przepisów – uważa Konfederacja Lewiatan.