Warszawska spółka  IT Partners Telco wygrała przetarg organizowany przez Tauron Dystrybucję Oddział w Będzinie na rozbudowę systemu łączności radiowej Tetra.

Wartość umowy wynosi 11,87 mln zł brutto. Budżet zamawiającego sięgał 14,76 mln zł brutto. IT Partners Telco jako jedyne złożyło ofertę w postępowaniu, które miało charakter otwarty.

Tauron Dystrybucja korzysta już z systemu Tetra w oddziale w Gliwicach. Inwestycję zrealizował w latach 2011-2012 Vattenfall, który jednak wycofał się z Polski i sprzedał aktywa Tauronowi. Nowy projekt dotyczy rozszerzenia systemu Tetra o nowe lokalizacje na obszarze podlegającemu oddziałowi Tauron Dystrybucji w Będzinie. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje m.in. 13 stacji bazowych i punktów dostępowych. Będą włączone do istniejącego systemu central systemu Tetra w Gliwicach i Rybniku. Podobnie zintegrowane zostaną usługi systemu Tetra w zakresie głosu i transmisji danych, usług zarządzania siecią i związanych z zabezpieczeniem ruchu radiowego. Stacje bazowe, jak wymaga zamawiający, mają być zarządzane i administrowane z jednego wspólnego systemu.

Chęć realizacji inwestycji zgłaszała też krakowska spółka Maxto. Złożyła nawet odwołanie twierdząc, że opis przedmiotu zamówienia narusza zasady uczciwej konkurencji. Firma w odwołaniu przypominała, że zamawiający w 2013 r. próbował już przeprowadzić przetarg na rozbudowę systemu Tetra w oparciu o urządzenia Motoroli, na bazie których działa Tetra w oddziale w Gliwicach. Maxto uzyskało wówczas nawet ofertę od dystrybutora Motoroli w Polsce, która jednak została następnie cofnięta bo okazało się, „że sprzęt łączności Motorola może oferować tylko jedna firma”.