Teoretycznie od jutra Sferia, operator kojarzony z Zygmuntem Solorzem-Żakiem miała rozpocząć użytkowanie pasma 800 MHz. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał jednak decyzję zmieniająca decyzję rezerwacyjną pasma 800 MHz Sferii  – informuje Telko.in.

Regulator przesunął z 1 października 2014 r. na 1 stycznia 2015 r. termin w jakim operator może rozpocząć korzystanie z tego zakresu częstotliwości. W ten sposób dostosowano zapis w decyzji do innego punktu przewidującego, że operator będzie mógł korzystać z częstotliwości uzyskanych na mocy ugody akcjonariuszy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji nie wcześniej niż po tym, jak rozdysponowane zostaną pozostałe bloki pasma 800 MHz, czyli cała dywidenda cyfrowa.

Aukcja, która miała do tego doprowadzić, nadal się nie zaczęła.