W październiku konsultacje oferty referencyjnej RSS-ów

Publikacja: 30.09.2014 21:16

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oficjalnie kończąc konsultacje prowadzone od 7 lipca do 6 sierpnia przedstawiła dziś stanowisko prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych, czyli tzw. RSS-ów.

Jak podano, po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag, stanowisko zostało uzupełnione.

Zgodnie z jego treścią, działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do RSS będzie polegała na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS.

Zdaniem Prezesa UKE, wyrażony w decyzjach notyfikacyjnych KE obowiązek zapewnienia dostępu do RSS na zasadach otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących oraz obowiązek stosowania regulowanych opłat z tytułu tego dostępu znajduje odzwierciedlenie wśród obowiązków regulacyjnych, o których mowa w przepisach Pt:

* obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do RSS;

* obowiązek niedyskryminacji w zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego do RSS;

* obowiązek kontroli cen za dostęp telekomunikacyjny do RSS;

* obowiązek publikowania informacji o warunkach technicznych oraz ekonomicznych zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.

Aby ułatwić Operatorom Infrastruktury przygotowanie własnych ofert, Prezes UKE opublikuje ofertę referencyjną, w której określi zalecane warunki dostępu do RSS.

Założenia do oferty referencyjnej zostały opracowane i przedstawione przez Prezesa UKE dwa lata temu. Na podstawie zawartych w niej wytycznych jednostki samorządu terytorialnego oraz Operatorzy Infrastruktury mogli opracowywać swoje oferty.

Jak informuje UKE, aktualnie trwają prace nad aktualizacją i dostosowaniem szczegółowych warunków dostępu do RSS oraz opracowaniem wytycznych do wyznaczenia poziomu opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS.

Oferta referencyjna wraz z wytycznymi do wyznaczenia poziomu opłat zostanie poddana konsultacjom środowiskowym w październiku br., natomiast ich ostateczna wersja zostanie opublikowana pod koniec listopada br. Rozpoczęcie procedury zatwierdzania warunków dostępu do RSS jest planowane na początku 2015 r.

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oficjalnie kończąc konsultacje prowadzone od 7 lipca do 6 sierpnia przedstawiła dziś stanowisko prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych, czyli tzw. RSS-ów.

Jak podano, po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag, stanowisko zostało uzupełnione.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą