Zależny od Hawe operator kierowany przez Marcina Kubita – Mediatel – zwołał na 17 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym zapadną decyzje o zmniejszeniu liczby wyemitowanych akcji w drodze scalenia już istniejących (zamiast każdych 14 papierów będzie jeden).

W efekcie kapitał Mediatela będzie dzielił się nie na ponad 654 mln akcji o nominale 20 gr., ale na 46,7 mln walorów o nominale 2,8 zł.

NWZ zatwierdzić ma także wybór dwóch osób powołanych do rady nadzorczej w lipcu br.