KRRiT: na MUX8 trzy programy TVP i cztery inne – niepłatne

Publikacja: 29.10.2014 21:27

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła treść nowej uchwały ws. multipleksu ósmego (MUX 8), którą 28 października przesłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

To projekt powstały po tym, jak pierwotny został skrytykowany przez branżę.

Uchwała ta określa warunki startu w konkursie na rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz z zakresu 174-230 MHz) w zakresie zawartości programowej.

Zgodnie z podjętą uchwałą na audiowizualne składniki multipleksu ósmego telewizji naziemnej składać się będą:

1)      trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzanew systemie standardowej rozdzielczości albo jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust. la pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji lub program „TV Polonia”.

Programy, o których mowa powyżej nie mogą być równocześnie rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX1-MUX3, w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX8.

2)      cztery programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jak zaznaczono, programy obecne na ósmym multipleksie, będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

Uporządkowanie programów na  tym multipleksie będzie następujące:

–     programy, o których mowa w pkt 1, w kolejności wskazanej przez spółkę Telewizja Polska.

–     programy, o których mowa w pkt 2, w kolejności odpowiadającej dacie udzielenia koncesji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie uchylona została uchwała KRRiT z 24 czerwca 2014 r. w tej sprawie.

Podjęcie uchwały poprzedziła analiza wyników konsultacji prowadzonych zarówno przez KRRiT, jak i  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Krajowa Rada zapewniła również, że przeanalizowała  także dokładnie ofertę programową nadawców publicznych i nadawców komercyjnych dostępną na  trzech uruchomionych  multipleksach (MUX1, MUX2 i MUX3).

Dokonała analizy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce na tle jej rozwoju w Europie.  Uwzględniła dynamikę zmian udziału mediów w rynku reklamowym w latach 2010-2013, a także odbiór treści audiowizualnych, w tym ocenę oferty NTC przez odbiorców uwzględniającą  jej znajomość i atrakcyjność. KRRiT podała również, że uwzględniła konieczność rozwoju technologicznego nadawców,  a także wzbogacenia oferty programowej skierowanej do widzów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dziś rpkom.pl, że otrzymał uchwałę KRRiT. Po jej przeanalizowaniu podejmie decyzje w sprawie dalszych kroków (kolejnych konsultacji – red.).

wsp. – ziu

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła treść nowej uchwały ws. multipleksu ósmego (MUX 8), którą 28 października przesłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

To projekt powstały po tym, jak pierwotny został skrytykowany przez branżę.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy