Urząd Miasta Rzeszowa wybrał ofertę rzeszowskiej spółki Infast w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN Etap II.

Wartość kontraktu, współfinansowanego ze środków unijnych, to prawie 17,5 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 17,86 mln zł brutto. Przetarg miał charakter otwarty. Łącznie startowało w nim trzy podmioty. Oprócz Infastu oferty złożyły też firma Electronic Control System z podkrakowskich Balic oraz konsorcjum P.T.I. Algo (z Radomia) i wrocławskiej spółki Viatelcom.

Zamówienie obejmuje budowę szkieletu sieci (dwie dwuczęstotliwościowe stacje bazowe LMDS połączone radiolinią jako uzupełnienie sieci ResMAN), centrum zarządzania bezpieczną siecią, sieci jednostek dostępowych (61 nowych stacji abonenckich na budynkach jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy Rzeszów, które zintegrują lokalne sieci w jedną sieć klasy metropolitalnej MAN), budowę infrastruktury sieci dostępowej WiMAX oraz uruchomienie i wdrożenie usług dla administracji samorządowej (m.in. elektronicznego naboru do placówek oświatowych).