Po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16 marca zmieniony został dostawca urządzeń aktywnych dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – poinformowała spółka.

„Informujemy, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16.03.2015 r., WSS S.A. odrzuciła oferty dwóch konsorcjów uczestniczących w postępowaniu pn. „Dostawa urządzeń części aktywnej Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z oprogramowaniem oraz z instalacją i serwisem dostarczonych urządzeń” – czytamy w komunikacie WSS. Odrzucone oferty złożyły: Konsorcjum Alma i Comp oraz Konsorcjum Alcatel-Lucent Polska i Sprint.

Do realizacji przyjęto ofertę Dimension Data Polska, która w efekcie wyroku KIO pozostała jedyną ofertą nieodrzuconą spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jako taka została przyjęta do realizacji.

W czwartek Paweł Fecko, prezes Operatora WSS wyrażał nadzieję, że w połowie roku kierowana przez niego firma będzie mogła zaoferować operatorom także usługi aktywnej części sieci szerokopasmowej.