Przedmiotem zawartej w ten weekend umowy jest pakiet 18,85 mln akcji dających 17,58 proc. kapitału i głosów na WZA w Hawe. – Powyższe zestawienie zostało zawarte pomiędzy członkami zarządu Hawe SA, tj. panem Pawłem Sobków – prezesem zarządu i panem Pawłem Paluchowskim – wiceprezesem zarządu, Whitestone Capital SA z siedzibą w Luksemburgu oraz akcjonariuszem Hawe SA – spółką pod firmą Trinitybay Investments Limited z siedzibą na Cyprze – podano. Whitestone Capital SA jest funduszem wspierającym proces wykupu menadżerskiego.

Jak klaruje komunikat, Trinitybay Investments Ltd. (powiązany z Markiem Falentą) ma wnieść akcje Hawe do spółki Brunstane Ltd. z siedzibą w cypryjskim Larnace, a następnie sprzedać wszystkie udziały w Brunstane Ltd. Członkom zarządu Hawe i Whitestone Capital. – Stosownie do ustaleń, nazwa Brunstane ma zostać zmieniona na Whitestone Optics Ltd. – podano.