Operator zdobył zamówienie bez konkursu bo stanowi ono uzupełnienie do umowy podstawowej parafowanej na przełomie 2012 i 2013 r. Na bazie tego kontraktu Polkomtel świadczy dla resortu usługi komórkowe na bazie terminali i czytników BlackBerry (w technologii push-mail opartej na rozwiązaniu BlackBerry Enterprise Server 5.0.).

Trzyletnia umowa, której wartość ustalono na 5,93 mln zł brutto, obejmowała też dostawę terminali BlackBerry (2,5 tys. sztuk), czytników Smart Card Reader, kart sim i licencji.

W ramach zamówienia dodatkowego Polkomtel będzie świadczył na rzecz MSZ „usługi telefonii komórkowej z wyłączeniem terminali BlackBerry, czytników Smart Card Reader, kart sim i licencji”.

Zamawiający nie informuje o wartość dodatkowego zadania. Informuje jedynie, że nie przekracza 50 proc. zamówienia podstawowego.