Przedsiębiorcy korzystający z systemu PLI CBD realizują przeniesienia numerów, a system działa stabilnie – informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, który wraz ze startem platformy od minionego piątku uzyskał nadzór nad procesem MNP.

Sygnalizował wówczas, że zastosowanie nowego narzędzia może wywołać przejściowe problemy w realizacji zleceń użytkowników.

„Nawiązując do komunikatu informującego o rozpoczęciu za pośrednictwem systemu PLI CBD wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych informujemy, iż system działa stabilnie, a w celu eliminacji ewentualnie mogących się pojawić błędów prowadzony jest stały monitoring procesów przenoszenia numerów” – podaje dziś regulator.

„Dotychczasowe obserwacje i raporty otrzymywane z systemu potwierdzają, że przedsiębiorcy korzystający z nowej platformy realizują przeniesienia numerów” – dodaje UKE.