Tom Ruhan, prawnik, były już wieloletni (od 2003 r.) członek zarządu Netii, dyrektor ds. prawnych i akwizycji, po blisko rocznej przerwie zawodowej wrócił na arenę regulacyjną, podległą Urzędowi Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Od 15 czerwca jest doradcą zarządu InPostu, głównego konkurenta państwowego byłego monopolisty – Poczty Polskiej.

Do jego osiągnięć zawodowych zalicza się m.in. konwersja opłat koncesyjnych Netii oraz akwizycje około 40 spółek (w tym RST El-Net SA, Pro Futuro, Tele2 Polska, a także 30 spółek ethernetowych), które zostały następnie połączone z innymi spółkami operacyjnymi grupy.

Ruhan działał wcześniej w organizacjach branżowych w kraju (KIGEiT) i na szczeblu międzynarodowym. Był m.in. przewodniczącym Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA).

Przed przyjęciem pracy w Netii pracował 12 lat dla kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Z pochodzenia iest Irlandczykiem. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii.