Elektronicznych tabliczek z logo jabłuszka trafiło na rynek 10,93 mln, o 18 proc. mniej niż przed rokiem, a wpływy ze sprzedaży iPadów spadły rok do roku o 23 proc. podczas gdy te ze sprzedaży iPhone’ów wzrosły o 59 proc.

Rosły też przychody ze sprzedaży Mac-ów. W III kwartale przekroczyły 6 mld dol. (wzrost o 9 proc.), a sprzedało się 4,8 mln tych urządzeń ( czyli o 9 proc. więcej niż rok wcześniej).

Całkowite przychody Apple wzrosły rok do roku o 33 proc. i osiągnęły wartość 49,6 mld dol., a wynik netto wyniósł 10,7 mln dol. (rok wcześniej było to 7,7 mld dol.).

Zwiększały się przychody ze sprzedaży we wszystkich częściach świata, najszybciej rosły wpływy z rynku chińskiego – w trzecim kwartale zwiększyły się rok do roku ponaddwukrotnie (do 13,23 mln dol.). Największa część wpływów Apple wciąż pochodzi z rynków amerykańskich (20,2 mld dol.).

Apple wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,52 dol. za akcję.