Netia tnie dywidendę

Publikacja: 01.03.2016 15:42

Notowania akcji Netii na warszawskiej giełdzie spadają dziś mocno po tym, jak firma podała, że rada nadzorcza Netii zaakceptowała dziś wniosek zarządu o ścięcie dywidendy do 20 gr na akcję w związku z wieloletnim programem inwestycyjnym. Przewiduje on, że w ciągu 5 lat Netia zainwestuje 417 mln zł w dostępowe sieci NGA o przepływności powyżej 100 Mb/s.

Zarząd argumentuje, że wysuwając propozycję obcięcia wypłaty wziął pod uwagę m.in. uchwalony skup akcji własnych, ale czy go przeprowadzi. Na środę zwołano spotkania z dziennikarzami i inwestorami w tej sprawie.

W poniedziałek zarząd Netii pod kierunkiem Tomasza Szopy przyjął uchwałę ws. uchylenia polityki dywidendowej  zawartej w dokumencie „Polityka dystrybucji środków począwszy od 2014 roku” – podał operator w komunikacie w trakcie wtorkowej sesji.

Zarząd Netii wystąpił jednocześnie do walnego zgromadzenia, o to, aby tegoroczna ogólna kwota dywidendy wyniosła w przybliżeniu 69,6 mln zł (0,2 zł na akcję). Może się zmienić (raczej nieznacznie), jeśli do czasu ustalenia prawa do dywidendy wyemitowane zostaną dodatkowe akcje serii L, które operator emituje od czasu do czasu w ramach kapitału warunkowego.

Propozycja zarządu wraz z opublikowanym planem inwestycji w sieć szybkiego dostępu do Internetu spowodowała nagły spadek kursu Netii na warszawskiej giełdzie. O godz. 14.44 akcja kosztowała 4,45 zł po spadku o 12,75 proc.

Z komunikatu Netii nie wynika przy tym, że zarząd chce zrezygnować ze skupu akcji własnych, uchwalonego w maju 2014 r.

„Formułując przedmiotowy wniosek w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015 oraz w latach następnych, zarząd postanowił uwzględnić planowane i realizowane przez spółkę inwestycje, które w ocenie zarządu są kluczowe dla wygenerowania trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy oraz zrealizowane wypłaty dywidendy w latach ubiegłych, a także uchwalony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 roku program skupu akcji własnych” – czytamy w komunikacie Netii.

Program przewiduje przeznaczenie do 200 mln zł na skup po maksymalnie 5,5 zł za walor z kapitałów zapasowych zgromadzonych przez firmę. Wygaśnie, jeśli zarząd nie podejmie stosownej uchwały do 21 maja br.

Uchwała ZWZ ws. buy backu mówi, że jeśli walne zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy, to pomniejsza ona środki dostępne do wykorzystania w ramach skupu.

Zarząd Netii podał, że rada nadzorcza dziś pozytywnie zaopiniowała jego wniosek w sprawie podziału zysku netto.

Zakomunikowano także, że rada przyjęła dziś 15-letni plan inwestycyjny grupy, który przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat Netia ma przeprowadzić program modernizacji sieci dostępowej do standardu NGA, pozwalającego na uzyskiwanie przepływności wyższych niż 100 Mb/s. Koszt inwestycji w tym okresie ma sięgnąć 417 mln zł (średnio 83,4 mln zł rocznie).

O tym, że spółka będzie inwestować w światłowody mówił na łamach „Parkietu” wcześniej Zbigniew Jakubas, przewodniczący rady nadzorczej Netii.

Spółka nie uściśliła na razie, czy i na ile planowane inwestycje w NGA oznaczają wzrost poziomu łącznych inwestycji w stosunku do 2015 roku.

„Rozliczenie programu będzie odbywało się etapami. Harmonogram realizacji programu zakłada rozpoczęcie prac w trzecim kwartale 2016 r. oraz zwalnianie kolejnych środków finansowych w zależności od stopnia zaawansowania prac oraz realizacji szczegółowych założeń programu” – podała spółka.

W sprawozdaniu rocznym opublikowanym zaledwie w ubiegłym tygodniu zarząd podał, że kapitał dostępny do podziału między akcjonariuszy to 340 mln zł. Dodał, że wspierając politykę dystrybucji gotówki do inwestorów dopuszcza wzrost zadłużenia do poziomu 1x skorygowanego zysku EBITDA.

„W zależności od wysokości kapitału dostępnego do podziału Netii, który obecnie kształtuje się na poziomie 340,2 mln zł  zarząd może dokonać wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, w ramach oferty nabycia akcji własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Nie zaproponowano wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Wspierając powyższą politykę, zarząd dopuszcza wzrost zadłużenia do poziomu 1,0 x skorygowany zysk EBITDA” –  podano.

Inwestycje w sieć stacjonarną w technologii światłowodowej (FTTx) realizuje od ubiegłego roku także Orange Polska. W ciągu kilku lat chce przeznaczyć na ten cel do 2 mld zł.

Notowania akcji Netii na warszawskiej giełdzie spadają dziś mocno po tym, jak firma podała, że rada nadzorcza Netii zaakceptowała dziś wniosek zarządu o ścięcie dywidendy do 20 gr na akcję w związku z wieloletnim programem inwestycyjnym. Przewiduje on, że w ciągu 5 lat Netia zainwestuje 417 mln zł w dostępowe sieci NGA o przepływności powyżej 100 Mb/s.

Zarząd argumentuje, że wysuwając propozycję obcięcia wypłaty wziął pod uwagę m.in. uchwalony skup akcji własnych, ale czy go przeprowadzi. Na środę zwołano spotkania z dziennikarzami i inwestorami w tej sprawie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał