Wyniki Orange Polska w II kw. 2018 roku: wyraźny wzrost inwestycji [nowe]

Publikacja: 24.07.2018 22:43

Wyniki Orange Polska w II kwartale 2018 roku okazały się nieco lepsze od oczekiwań rynku. Według obowiązujących od tego roku standardów rachunkowości (IFRS 15) operator wykazał w II kw. br. 2706 mln zł przychodu, czyli dokładnie tyle ile wynosiła średnia oczekiwań biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet”.

Natomiast zysk operacyjny powiększony o amortyzację giganta okazał się lepszy od oczekiwań i zamknął się sumą 709 mln zł, podczas biura spodziewały się 687 mln zł. Analitycy mieli rację, że telekom pokaże stratę netto, ale jej poziom okazał się mniejszy niż zakładali: strata netto Orange Polska wyniosła w kwartale 16 mln zł, a nie 33 mln zł jak sądzono.

Według standardów stosowanych w 2018 r. Orange Polska zanotował 2,77 mld zł przychodu, o 2,6 proc. mniej niż przed rokiem. EBITDA firmy obniżyła się o 3,3 proc. do 785 mln zł, a zysk netto spadł o 35,2 proc. do 46 mln zł.

Telekom jest w fazie wzmożonych inwestycji w infrastrukturę światłowodową i mobilną, a jego wydatki na ten cel przekraczają zarobki. Organiczne wolne przepływy gotówkowe telekomu w II kw. br., podobnie jak w pierwszym, miały ujemną wartość. W sumie po półroczu wyniosły 181 mln zł poniżej zera.

W II kw. br. inwestycje Orange zamknęły się sumą 551 mln zł, o 26,1 proc. wyższą nią przed rokiem.

Zarząd podtrzymał cele na ten rok, że inwestycje nie przekroczą 2,2 mld zł, a skorygowana EBITDA w zależności od standardu 2,7 mld zł lub 3 mld zł, co oznacza stabilizację wobec 2017 r.

Orange zamknął półrocze 2018 r. z 14,48 mln kart SIM, co oznacza wzrost w kwartał o 116 tys., za sprawą rosnącej liczby sprzedanych kart pre-paid i większej bazy użytkowników oferty konwergentnej.

Liczba abonentów światłowodu, na który stawia telekom urosła o 39 tys. do 286 tys.. Liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci FTTH Orange i partnerów zbliżyła się do 3 mln (2,92 mln), rosnąc w kwartał o 228 tys., z czego na sieciach partnerskich 42 tys..

Główny Urząd Statystyczny zaprzestał publikacji cokwartalnych statystyk poświęconych kartom SIM, w związku z czym wielkość rynku można tylko szacować. Według Orange, na koniec czerwca działało w kraju w końcu czerwca 52,6 mln kart, o 1,2 proc. więcej niż w grudniu, a wskaźnik penetracji rynku telefonii komórkowej (wśród ludności) wynosił 137 proc..

Orange szacuje swój udział w rynku kart SIM na 27,7 proc., a udział wszystkich czterech dużych sieci na 98,5 proc..

Według telekomu, jest to efekt rosnącej bazy abonamentowych usług głosowych i M2M przy równoczesnym spadku bazy klientów usług przedpłaconych i mobilnego Internetu (co w dużej części jest skutkiem migracji klientów do Internetu stacjonarnego w technologii LTE).

Z obserwacji Orange wynika, że po gorącym okresie migracji posiadaczy kart pre-paid na abonament tendencja ta wyhamowała. Jak podaje telekom, „maleje liczba liczby migracji klientów do usług abonamentowych, wynikający głównie ze wzrostu konkurencyjności ofert na rynku pre-paid”.

W całym I półroczu br. przychody Orange Polska (zgodnie ze standardem MSR 18 obowiązującym w ub.r.) wyniosły 5,53 mld zł i były niższe niż rok wcześniej o 2,2 proc. W sprawozdaniu zarząd przyznaje, że spadek ten jest silniejszy niż w całym 2017 r., gdy wyniósł 1,4 proc..

„Głównym powodem wyższej dynamiki spadku była zmiana trendu w zakresie przychodów ze sprzedaży sprzętu do telefonii komórkowej. W 2017 r. kategoria ta dynamicznie rosła, podczas gdy w I półroczu 2018 nastąpił 2-proc. spadek rok-do-roku” – podano.

Według władz Orange, wcześniejsze wzrosty wynikały ze wzrostu ofert ratalnych na telefony komórkowe. „Obecnie baza klientów mobilnych jest nasycona ofertami ratalnymi” – uważa telekom.

Według jego menedżmentu, do zmiany trendu przyczyniła się również realizacja strategii wartości polegająca na radykalnej redukcji subsydiów do telefonów, co spowodowało z jednej strony znaczący wzrost ceny jednostkowej ich sprzedaży, a z drugiej strony spadek wolumenu.

Strategia ta przełożyła się na poprawę zysku EBITDA, natomiast miała negatywny wpływ na przychody ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych.

Firma podaje, że motorem oczekiwanej poprawy trendu w przychodach jest konwergencja.

Wyniki Orange Polska w II kwartale 2018 roku okazały się nieco lepsze od oczekiwań rynku. Według obowiązujących od tego roku standardów rachunkowości (IFRS 15) operator wykazał w II kw. br. 2706 mln zł przychodu, czyli dokładnie tyle ile wynosiła średnia oczekiwań biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet”.

Natomiast zysk operacyjny powiększony o amortyzację giganta okazał się lepszy od oczekiwań i zamknął się sumą 709 mln zł, podczas biura spodziewały się 687 mln zł. Analitycy mieli rację, że telekom pokaże stratę netto, ale jej poziom okazał się mniejszy niż zakładali: strata netto Orange Polska wyniosła w kwartale 16 mln zł, a nie 33 mln zł jak sądzono.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy