Centrum Zasobów Informatycznych Sił Zbrojnych RP w trybie otwartego postępowania o zamówienie publiczne podpisało z Motorola Solutions Polska nową umowę na rozbudowę, rekonfigurację i integrację szyfrowanego, cyfrowego systemu łączności radiowej polskiej armii.

Przeprojektowany system TETRA (Terrestrial Trunked Radio) zapewnić ma krytyczną komunikację w rejonach ośrodków szkolenia poligonowego, w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej, bazach lotniczych Sił Powietrznych oraz w Wojskach Lądowych w całej Polsce.

Według komunikatu Motoroli, dostawa i wdrożenie systemu obejmuje m.in. stacje bazowe podłączone do georedundantnej centrali, radiotelefony cyfrowe (stacjonarne, samochodowe i przenośne), stanowiska dyspozytorskie, szkolenie i pięcioletnią gwarancję.

Zamówienie zostało przydzielone w lipcu br. Jego wartość to 32,2 mln zł (plus VAT).