Orange Polska złożył najlepszą (najtańszą) ofertę w przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zestawienie i utrzymanie łączy WAN MPLS w ramach projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”. Telekom zaproponował 12,44 mln zł brutto – informuje „Puls Biznesu”. Umowa na usługę rozpisana jest na 4 lata.

Tym samym wygrał o włos z Netią, która zaproponowała 12,73 mln zł brutto. Budżet zamówienia był określony na 36,9 mln zł brutto.

W przetargu najważniejsza była cena. 25-proc. wagę miała przepustowość łączy, oraz czas wdrożeniowo-techniczny (15 proc.).