Konsultacje decyzji regulacyjnych dla kablówek: stanowisko UPC Polska

Publikacja: 12.02.2019 18:58

O rozpoczęcie dialogu zaapelowało do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej UPC Polska w stanowisku złożonym w toku konsultacji projektu decyzji nakładającej na tę jedną z w sumie sześciu firm nowe regulacji.

„UPC kwestionując zasadność tego rozstrzygnięcia w całości, zwraca się do Prezesa UKE o rozpoczęcie dialogu, który pozwoli na likwidowanie barier inwestycyjnych i pozwoli niwelować zapóźnienie infrastrukturalne naszego kraju” – napisało UPC, wnosząc jednocześnie aby prezes UKE nie wydawał decyzji.

Największa telewizja kablowa w kraju ma szereg uwag do projektu decyzji przygotowanego przez UKE. Mocniej niż Krajowa Izba Gospodarcza Elektronii i Telekomunikacji, czy Netia uderza w podstawę prawną dokumentu.

„Projektowana decyzja nie powinna być wydana, ponieważ jej podstawą prawną ma być art. 139 ust. 1b ustawy – Prawo telekomunikacyjne przyjęty przez Parlament RP w trybie niezgodnym z Konstytucją RP, co w przypadku orzeczenia niekonstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa” – czytamy na wstępie stanowiska UPC.

„Niezależnie od powyższego, regulacja objęta zakresem projektowanej decyzji nie powinna zostać wprowadzona, gdyż będzie prowadzić do wystąpienia skutków odwrotnych od celów polityki regulacyjnej Prezesa UKE, tj. do zniekształcenia i ograniczenia konkurencji, a także istotnego ograniczenia korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług dla użytkowników końcowych” – napisano.

„Projektowana regulacja jest w ocenie UPC bezprecedensową próbą rażącej dyskryminacji operatorów działających w technologii CATV, a ponadto została wydana jedynie do niektórych z nich, w tym UPC” – uważa kablówka.

Grzmi ona, że „prezes UKE narusza prawo polskie i unijne, zmierza do uniemożliwienia UPC świadczenia usług detalicznych, a także stwarza instytucjonalne warunki do budowania i nadużywania pozycji dominującej przez operatorów zintegrowanych dysponujących własną ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną i komórkową”.

„Projektowane przez Prezesa UKE decyzje – ze względu na specyfikę technologii CATV w połączeniu z brakiem wymogu szczegółowego wykazywania przesłanek z art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3 Pt przez OK – mają potencjalnie taką siłę rażenia, że w perspektywie czasu mogą zatrząść fundamentami działalności gospodarczej prowadzonej przez operatorów CATV i doprowadzić do ich eliminacji z rynku” – twierdzi UPC.

„Tym samym projektowana decyzja pogłębi zapóźnienie Polski w stosunku do reszty Europy w zakresie rozwoju i dostępności infrastruktury stacjonarnej, stanowiącej kluczowy element technologii 5G” – napisano w stanowisku.

Po tym wstępie UPC konkretyzuje zarzuty bardzo podobne do tych, które stawia KIGEiT i Netia, od dyskryminacji, poprzez uderzenie w wolność gospodarczą, zarzut dokładania kosztów, krótkowzroczność (nieuwzględnianie istniejącej już kooperacji operatorów), po  wspieranie dużych podmiotów konwergentnych i zwalnianie Orange z regulacji.

Z ostrożności procesowej, na wypadek, gdyby prezes UKE, mimo zastrzeżeń UPC, dążył do wydania decyzji dotyczącej dostępu do kabli telekomunikacyjnych, UPC wniosło o podjęcie współpracy roboczej nad gruntowną przebudową narzędzia do wyznaczania opłat, a także o wyraźne wskazanie w decyzji, że wywiera ona skutki wyłącznie na przyszłość, oraz że ewentualne spory między operatorami o interpretację warunków dostępu powinny być podstawą do wystąpienia do prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zastępującej umowę, a nie do automatycznego nałożenia grzywny na UPC.

„UPC nie powinno ponosić ryzyka związanego z niejasnością niektórych aspektów procedury ustanowionej przez prezesa UKE” – czytamy.

O rozpoczęcie dialogu zaapelowało do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej UPC Polska w stanowisku złożonym w toku konsultacji projektu decyzji nakładającej na tę jedną z w sumie sześciu firm nowe regulacji.

„UPC kwestionując zasadność tego rozstrzygnięcia w całości, zwraca się do Prezesa UKE o rozpoczęcie dialogu, który pozwoli na likwidowanie barier inwestycyjnych i pozwoli niwelować zapóźnienie infrastrukturalne naszego kraju” – napisało UPC, wnosząc jednocześnie aby prezes UKE nie wydawał decyzji.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów