MCI zaprosi inwestorów do rozmów o ATM

Publikacja: 20.05.2019 20:56

Fundusz MCI założony przez Tomasza Czechowicza zaczyna oficjalne rozmowy z potencjalnymi inwestorami dla największego w kraju operatora centrów przetwarzania danych.

O tym, że ATM prowadzi tzw. przegląd opcji strategicznych wiadomo od pewnego czasu. Teraz o tym, że może sprzedać spółkę powiadomił jej główny akcjonariusz.

Spółka AAW III rozpoczęła „przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę”- podał w poniedziałek ATM, operator centrów przetwarzania danych działających pod marką Atman.  AAW III jest powiązana z funduszem private equity MCI.

Z komunikatu ATM-u wynika, że AAW III poinformowała dziś giełdową firmę, że rozpoczęła przegląd potencjalnych opcji i zamierza skontaktować się z wybranymi podmiotami w związku z tym przeglądem – czytamy w komunikacie ATM.

„Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się sprzedaż wszystkich akcji spółki na rzecz inwestora strategicznego lub inwestora finansowego” – dodano.

„W ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dodatkowe informacje na temat spółki i jej podmiotów powiązanych mogą zostać przekazane wybranym podmiotom” – podał ATM.

„Zgodnie z zawiadomieniem, przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań” – brzmi ostatni akapit komunikatu ATM.

Również dziś wieczorem po zamknięciu sesji na GPW ATM podał prognozy finansowe na ten rok. Zakłada, że wypracuje w 2019 roku 148 mln zł przychodów i 58,5 mln zł (przed zastosowaniem obowiązującego od tego roku standardu MSSF16).

Dla porównania, w sprawozdaniu rocznym za miniony rok ATM podał, iż w tym czasie uzyskał 136,6 mln zł przychodu (132,9 mln zł w 2017 r.) oraz 48,1 mln zł EBITDA (po przekształceniu pozycji opiewającej na 41,7 mln zł).

Wyniki 2018 rok pod znakiem dywidendy

Zysk operacyjny firmy w 2018 r. wyniósł 7,47 mln zł, spadając z 13,5 mln zł w 2017 r. za sprawą wyższych kosztów ogólnego zarządu. Wzrost tej pozycji zarząd tłumaczył w sprawozdaniu wzrostem kosztów pracowniczych o 2,3 mln zł (10 proc.) oraz rozpoznania kosztu programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej (3,7 mln zł). Zysk netto ATM wyniósł 2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ponad 9,77 mln zł.

W minionym roku ATM wypłacił akcjonariuszom (głównie MCI i spadkobiercom Tadeusza Czichona) gigantyczną jak na tę firmę dywidendę wynoszącą 89,4 mln zł. Zadłużył się na ten cel silnie. W końcu grudnia wskaźnik długu netto do EBITDA operatora centrów przetwarzania danych i – jak wynika ze sprawozdania za ub.r. – przekroczył poziom, który w branży uznawany jest za bezpieczny.

„Spółka monitoruje również stan zadłużenia netto (a zatem sumy kredytów bankowych oraz zobowiązań leasingowych pomniejszonej o saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), w szczególności weryfikując jego relację do poziomu generowanego zysku EBITDA. Na koniec 2018 oraz 2017 roku poziom tak wyliczonego wskaźnika wynosił odpowiednio: 4,31 oraz 2,66. Optymalny przedział dla tego wskaźnika w branży emitenta, pozwalający zoptymalizować wykorzystanie efektu dźwigni finansowej przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka trudności finansowych, wynosi ok. 3,0-4,0” – czytamy w sprawozdaniu.

Wyniki 2018 roku i prognoza na ten rok wskazuje, że ATM chce uzyskać ponad 8-procentowy wzrost przychodów i ponad 20-proc. wzrost EBITDA.

I kwartał 2019 roku pod znakiem energii

Zarząd tłumaczy, że punktem wyjścia do tych prognoz są wyniki za I kwartał tego roku, które zostały opublikowane dziś oraz zaplanowanych przychodów i inicjatyw, które mają ograniczyć koszty firmy.

W sprawozdaniu za I kwartał br. ATM wykazał 35,7 mln zł przychodu (wzrost o 6,6 proc.), 5,1 mln zł zysku operacyjnego (ponad 100-proc. więcej niż rok wcześniej), 13,2 mln zł EBITDA (po przekształceniu i eliminacji efektu wdrożenia standardu MSSF16) oraz 0,81 mln zł zysku netto.

Główny segment działalności spółki – usług centrów przetwarzania danych – odnotowały w minionym kwartale niewidziany długo wzrost przychodów: o 15,5 proc. (2,3 mln zł) rok do roku do 17,4 mln zł.

Największy udział w tym wzroście (1 mln zł) miały przychody z usług zasilania gwarantowanego, napędzone przez podwyżki cen energii w kraju – wynika ze sprawozdania ATM. Ta linia przychodów segmentu urosła rok do roku o 38 proc.

„Usługi te stanowią nieodłączny element wszystkich podstawowych usług świadczonych w centrach danych, a podniesienie stawek dla klientów spółki wynikało wprost z konieczności zniwelowania równie istotnego wzrostu rynkowych cen zakupu energii elektrycznej mającego miejsce w trakcie 2018 roku (emitent kontraktuje zakupy energii w interwałach rocznych, więc efekt podwyżki cen na rynku widoczny jest w jego wynikach dopiero od początku 2019 roku)” – podał ATM.

Podwyżki cen energii w 90 proc. przyczyniły się do wzrostu kosztów segmentu urosły w I kw. br. rok do roku o 1,2 mln zł – podano.

„Doprowadziło to do obniżenia rentowności sprzedaży segmentu (o 2,4 pkt. proc.  r/r do 66,1 proc.), natomiast marża segmentu wzrosła o 12 proc. rok do roku i wyniosła 10,5 mln zł” – napisał zarząd.

Pozostałe czynniki wzrostu przychodów segmentu ATM w I kw. br. mają już charakter wynikający z rozwoju biznesu. Firma podaje, że utrzymała ponad 10-proc. wzrost tempa sprzedaży usług serwerów dedykowanych oraz bardzo dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług cloud computingu (łącznie wymienione w niniejszym tiret usługi przyniosły ponad 0,7 mln zł więcej przychodów niż w analogicznym okresie 2018 r. a abonament za podstawowe usługi kolokacyjne powiększył się o 0,35 mln zł (6 proc.).

Drugi z segmentów ATM – segment usług telekomunikacyjnych – przyniósł firmie 18,5 mln zł przychodu, o 0,5 proc. więcej niż w I kw. 2018 r. Za sprawą redukcji kosztów o 6 proc. rentowność sprzedaży poprawiła się o 3 pkt. proc. do 52,7 proc., a zysk ze sprzedaży o 7 proc. – podał zarząd.

Fundusz MCI założony przez Tomasza Czechowicza zaczyna oficjalne rozmowy z potencjalnymi inwestorami dla największego w kraju operatora centrów przetwarzania danych.

O tym, że ATM prowadzi tzw. przegląd opcji strategicznych wiadomo od pewnego czasu. Teraz o tym, że może sprzedać spółkę powiadomił jej główny akcjonariusz.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek