UOKIK: prawie 40 mln zł kary dla sieci Plus

Publikacja: 30.05.2019 11:42

39,4 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Polkomtel, operatora sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat za – według urzędu – bezprawnie pobierane opłaty za dziewięć automatycznie aktywowanych usług. Telekom nie zgadza się z decyzją i zamierza odwołać się do sądu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś, że wydał decyzję wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus. Stwierdził w niej, że Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o dziewięć usług dodatkowych (tzw. VAS – value added services), w tym m.in. tzw. „czasoumilacz”, czyli odtwarzanie muzyki zamiast sygnału oczekiwania na połączenie.

Najwyższa kara – 9,1 mln zł – dotyczy właśnie usługi „czasoumilacz”. Najniższa – 0,7 mln zł – usługi „bezpieczny internet”.

Telekom włączał je abonentowi automatycznie przy podpisaniu umowy, a ich koszt stanowił dodatkową opłatę, nie mieszczącą się w abonamencie. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług – opisuje urząd.

UOKiK stwierdził, że Polkomtel nie uzyskiwał wyraźnej zgody klienta na dodatkową płatność, do czego zobowiązują operatorów i innych przedsiębiorców, przepisy ustawy o prawach konsumenta. – Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Informacje na temat zlecenia aktywacji tych  usług i opłat za nie znajdowały się w odrębnych od umowy dokumentach, czyli regulaminach promocji. Klient podpisując umowę, akceptował również treść ogólnego oświadczenia wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Jak wynika z reklamacji, część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za „Czasoumilacz” – mówi cytowany w komunikacie urzędu, Marek Niechciał, prezes UOKiK.

– Zapoznaliśmy się już z decyzją i jej uzasadnieniem i po ich analizie możemy z całą pewnością stwierdzić, że decyzja jest niesłuszna, niezrozumiała i w związku z tym na 100 procent odwołamy się do sądu – mówi Arkadiusz Majewski z biura prasowego sieci Plus. Telekom nie zdradza, z czym konkretnie nie zgadza się.

W treści decyzji opublikowanej przez UOKiK można przeczytać, że w jednym z pism dotyczących pojęcia „automatycznej aktywacji” usługi stosowanej przez urząd, telekom napisał, iż: preaktywowane usługi, stanowią również przedmiot danej oferty promocyjnej, z której klient może skorzystać, jednak ich aktywowanie jest uzależnione od zaakceptowania przez klienta warunków umowy lub aneksu.

„Po podpisaniu umowy lub zaakceptowaniu aneksu, świadczenie tych usług stanowi następnie wypełnienie zobowiązania po stronie spółki i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony klienta. Klient wybierając ofertę, która obejmuje opisane wyżej usługi, i następnie zawierając umowę, wyraża zgodę na płatności związane z takimi usługami. Płatności te są bowiem wprost wskazane w dokumentach, które akceptuje klient. W ocenie spółki taki sposób wyrażenia zgody czyni zadość obowiązkom przewidzianym prawem. Trudno więc w takich przypadkach mówić o braku aktywnego działania konsumenta bo zawarcie umowy i zaakceptowanie w ramach niej konkretnej oferty obejmującej różne usługi jest aktywnym działaniem”.

Polkomtel argumentował też, że prezes UOKIK nieprawidłowo zakwalifikował działania sieci jako dziewięć odrębnych praktyk, „dążąc przy tym, w ocenie spółki do zwiększenia wysokości sumy kary pieniężnej, jaka może zostać nałożona za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów”. Telekom podniósł też, że przedmiotowa sprawa nie ma charakteru publicznoprawnego, a toczące się postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nie jest działaniem w interesie publicznym, a jedynie w interesie poszczególnych osób, które po zawarciu z Polkomtel umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zmieniły zdanie w zakresie akceptacji jej warunków.

UOKIK przypomina, że w 2016 r. nałożył 15 mln zł kary na T-Mobile Polska w analogicznej sprawie. Telekom odwołał się do sądu.

– Mam nadzieję, że wskutek działań UOKiK takie praktyki znikną z rynku. Konsumenci muszą mieć zawsze zapewnioną możliwość podjęcia świadomej i swobodnej decyzji, czy chcą korzystać z dodatkowo płatnych usług – mówi Marek Niechciał.

Jeśli decyzja o karze dla Polkomtela uprawomocni się, Polkomtel będzie musiał też zawiadomić o niej konsumentów poprzez opublikowanie jej treści na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług.

Jak podaje UOKIK, abonenci dowiedzą się z nich, że prawomocne decyzje prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są dla sądu wiążące. Będzie to pomocne dla tych konsumentów, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie, np. jeśli Polkomtel pobierał od nich opłaty za jedną lub kilka automatycznie aktywowanych dodatkowych usług, a gdy zażądali zwrotu – odrzucił reklamację. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji u operatora.

39,4 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Polkomtel, operatora sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat za – według urzędu – bezprawnie pobierane opłaty za dziewięć automatycznie aktywowanych usług. Telekom nie zgadza się z decyzją i zamierza odwołać się do sądu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś, że wydał decyzję wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus. Stwierdził w niej, że Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o dziewięć usług dodatkowych (tzw. VAS – value added services), w tym m.in. tzw. „czasoumilacz”, czyli odtwarzanie muzyki zamiast sygnału oczekiwania na połączenie.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?