Budująca sieci szerokopasmowego internetu przy udziale środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Nexera poinformowała o umowach z z kilkoma małymi operatorami detalicznymi (ISP), które podpisała w ostatnich miesiącach.

Są to firmy działające na terenie trzech regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Świętokrzyskiego oraz Łódzkiego.

Według Nexery, w marcu umowę obejmującą świadczenie usługi BSA w sieci NEXERY podpisały Geckonet (z miejscowości Nowe) oraz Proneteus Network (z Małogoszcza). W kwietniu do tego grona dołączyły Install Project Paweł Paruszewski z Osielska, AVES z Gajewnik, dostarczająca rozwiązania telekomunikacyjne pod marką Księżyc, CONECT Marcin Barszcz z Pilczycy oraz LASER Paweł Równicki z Jędrzejowa.