Konsorcjum Nokii i PKP PLK aneksowały umowę o GSM-R

Publikacja: 16.10.2019 19:55

Konsorcjum Nokia Solutions and Networks, w skład którego wchodzą także  Fonon, SPC-2 oraz Herkules Infrastruktura podpisały z PKP Polskie Linie Kolejowe aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę systemu łączności dla kolei ERTMS/GSM-R.

Jak pisaliśmy, realizacja umowy wartej blisko 2,8 mld zł, nie obywa się bez trudności. Jest w tej sprawie także wątek kryminalny.

Dziś Wasko, właściciel Fonfonu oraz Herkules, właściciel Herkules Infrastruktura, powiadomiły giełdowych inwestorów, że podpisano aneks do umowy oraz, że zmienia on m.in. harmonogram prac i system naliczania kar umownych. Zmieniony został „zakres realizacji poszczególnych etapów ilościowych, etapów szczegółowych oraz kamieni milowych, w tym wprowadzono podział kamieni milowych na fazy realizacji”.

„Jednocześnie w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” – czytamy. Nie uściślono, co to znaczy. Firmy zapewniły tylko, że finalne daty zakończenia budowy systemu i ich wynagrodzenie nie zostały zmienione.

Strony umówiły się, że konsorcjum ma czas do 31 sierpnia 2022 roku, na dopięcie wszystkich formalności potrzebnych aby budowa systemu mogła ruszyć. Wcześniej terminu takiego nie wskazano.

Z komunikatów konsorcjantów można wnosić, że kary umowne będą mogły być naliczane częściej: nie tylko przy rozliczeniu tzw. kamienia milowego, ale już przy rozliczeniu faz, na które kamień jest podzielony. W sumie łączna wysokość kar nie będzie jednak przekraczać kar dla całego kamienia milowego.

Jak podały spółki, w przypadku gdy kamień milowy nie jest podzielony na fazy za niewykonanie w terminie kamienia milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05 proc. wartości robót, za każdy dzień zwłoki (to się nie zmieniło). Natomiast, jeśli kamień milowy jest podzielony na fazy, to za niezrealizowanie fazy I w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05 proc. wartości robót za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu terminu na ukończenie Fazy II; a  za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05 proc. wartości robót objętych kamieniem milowym.

Giełdowe firmy nie informowały do tej pory, aby PKP PLK naliczyło im kary umowne.

Konsorcjum Nokia Solutions and Networks, w skład którego wchodzą także  Fonon, SPC-2 oraz Herkules Infrastruktura podpisały z PKP Polskie Linie Kolejowe aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę systemu łączności dla kolei ERTMS/GSM-R.

Jak pisaliśmy, realizacja umowy wartej blisko 2,8 mld zł, nie obywa się bez trudności. Jest w tej sprawie także wątek kryminalny.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona