Ich zdaniem technologia ta zwiększy konkurencyjność rodzimej gospodarki względem innych krajów UE. Tylko 3 proc. ankietowanych firm wyklucza taką możliwość – wynika z badania Ericsson Polska, zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą.

Dane SW Research wskazują, że polskie przedsiębiorstwa oczekują szybkiego wdrożenia technologii 5G i wykorzystania jej potencjału do rozwoju własnego biznesu. Na polepszenie koniunktury dzięki 5G liczą zwłaszcza menadżerowie średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników). Niemal 76 proc. respondentów z tej grupy uważa, że sieć 5G zdecydowanie zwiększy lub będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.

CZYTAJ TAKŻE: Co czeka 5G w Polsce? Amerykanie już to wiedzą

Uczestnicy badania Ericsson bardzo optymistycznie podchodzą do prognoz wprowadzenia tej technologii w naszym kraju – aż 62 proc. badanych sądzie, że wdrożona zostanie ona do 2025 r. – Przejście z 4G na 5G przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i wielu branżom. 5G zapewnia większą wydajność sieci, wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie większej przepustowości – mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Jak podkreśla, technologia ta umożliwi również rozwój nowych usług, ekosystemów i nowych źródeł przychodów dla polskich firm. – Jednak wykorzystanie tego potencjału wymaga inwestycji w technologie, a także rozwoju przedsiębiorstw, wypracowania nowych modeli wprowadzania produktów i usług na rynek oraz dostosowań o charakterze organizacyjnym w skali infrastruktury krajowej – zastrzega Mellor.