Firma windykacyjna Kredyt Inkaso poinformowała dzisiaj o zakupie od PTK Centertel, operatora sieci Orange, wierzytelności o wartości przekraczającej 47 mln zł. Kredyt Inkaso specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami (załegłe faktury i noty odsetkowe), jakie generują abonenci usługi telekomunikacyjnych. W grudniu ubiegłego roku spółka sfinalizowała przejęcie wierzytelności Polkomtela o wartości 2,5 mln zł. We wrześniu natomiast kupiła długi (34 mln zł) od Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel. Z grupą TP Kredyt Inkaso współpracuje od 2007 r. Cztere operatorzy telekomunikacyjni, razem z Polską Telefonią Cyfrową, należą do największych partnerów firmy windykacyjnej.

Kredyt Inkaso najdłużej (8 lat) współpracuje z PTC. W tym okresie firmy zawarły umowy cesji 25 pakietów wierzytelnosci, na podstawie których Kredyt Inkaso dochodzi zapłaty w ponad 38 tys. spraw. Od chwili rozpoczecia działalnosci operatorzy przysporzyli firmie 320 tys. spraw.

Jak podaje Kredyt Inkaso między kwietniem a październikiem ub.r. polscy operatorzy telekomunikacyjni przedstawili do wykupu wierzytelności o nominalnej wartości 230 mln zł. W roku 2008 wartość wierzytelności telekomunikacyjnych wyniosła 355 mln zł.