Rada Ministrów zatwierdziła wieloletni program Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum rozwoju oprogramowania w latach 2010-2011. Wartość dofinansowania w okresie 2010-2011 wyniesie 4,6 mln zł. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, który wspiera tworzenie nowych miejsc pracy przez inwestorów zagranicznych. NSN rozwija centrum oprogramowania pod Wrocławiem i w ciągu najbliższych dwóch zatrudni w nim 360 osób (liczba zatrudnionych przekroczy łącznie 1600 osób). Firma sama zainwestuje w rozwój tego centrum, z czym związane będzie utworzenie nowych miejsc pracy, ponad 11 mln zł.

– Realizacja tego projektu powinna podnieść innowacyjność gospodarki w województwie dolnośląskim, wzmocnić pozycję konkurencyjną regionu i zintensyfikować współpracę sektora nauki z gospodarką. Spółka zamierza też nawiązać współpracę z licznymi firmami z regionu. Dzięki temu w otoczeniu inwestycji powinno powstać dodatkowo 40 nowych miejsc pracy – podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.