Światowy kryzys ekonomiczny i skutki, jakie wywarł on na działających w Polsce operatorów telekomunikacyjnych są głównym powodem, dla którego Urząd Komunikacji elektronicznej odstąpił od zaplanowanej na ten rok obniżki stawek MTR (Mobile Termination Rate). Pierwsza tegoroczna obniżka miała zostać wprowadzona w styczniu. UKE z niej jednak zrezygnował – podobnie jak z zaplanowanej na lipiec kolejnej zmiany stawek. Jak zapowiedział UKE, przez resztę roku będą trwały analizy dokumentów kosztowych, które operatorzy przedstawią regulatorowi w kwietniu. Według UKE wnioski wraz z nowymi stawkami MTR zostaną przedstawione po 1 stycznia przyszłego roku.
Decyzja UKE oznacza, jedynym operatorem którego w tym roku będą dotyczyć spadki stawek MTR, będzie P4.