Urząd Komunikacji Elektronicznej [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5260&layout=3&page=text]opublikował dziś dokument[/link], w którym zaproponuje środowisku operatorów komórkowych założenia polityki w zakresie MTR i ich asymetrii w stosunku do nowych graczy na kolejne lata. UKE, dostosowując politykę do zaleceń Komisji Europejskiej zaproponuje skrócenie okresu asymetrii dla P4 oraz Cyfrowego Polsatu o rok. W obu  przypadkach granicznym terminem byłby 1 stycznia 2013 roku, podczas gdy pierwotnie datą graniczną asymetrii miałby być 1 stycznia 2014 r.

W przypadku operatorów mobilnych, którzy rozpoczęli lub rozpoczną działalność po 1 stycznia 2009 (CenterNet, Mobyland, Aero 2) roku asymetria stawek MTR miałaby obowiązywać nie dłużej niż 4 lata, czyli tyle ile wymaga KE. W zamian UKE proponuje operatorom wyrównanie warunków, w taki sposób, aby w krótszym czasie mogli osiągnąć takie same korzyści, jak P4, który w 2013 roku będzie działał na rynku już blisko 6 lat. Do tego celu posłużyć ma specjalny wskaźnik, pozwalający ustalić średni poziom asymetrii dla nowych operatorów w czteroletnim okresie. W przypadku operatorów infrastrukturalnych benchmark dla tych wyliczeń stanowić ma P4, a
jeśli chodzi o tzw. pełnych wirtualnych operatorów – Cyfrowy Polsat.