TP Emitel wygrał przetarg i zostanie operatorem cyfrowego multipleksu Telewizji Polskiej. Emitel rywalizował o realizację tej usługi z Polskimi Sieciami Nadawczymi (PSN). TVP za korzystniejszą uznała jednak ofertę Emitela. Jak podała TVP w uzasadnieniu, Emitel zaoferował za wykonywanie usług w ciągu dziesięciu lat cenę 615,7 mln zł brutto, a PSN – 956,4 mln zł brutto.

Przetarg został ogłoszony w listopadzie, ale wydłużył się m.in. z powodu licznych uwag do dokumentacji. Wadium w przetargu wynosiło 10 mln zł. Przetargiem interesowały się też kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka spółka RS TV oraz [link=index.php?option=com_content&view=article&id=543%3Atvp-odrzuca-protesty-atm-i-exatela&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]ATM, Info-TV-FM i Exatel[/link], które zgłaszały uwagi do warunków zapisanych w dokumentacji.

Sednem zlecenia jest emisja w postaci cyfrowej sygnału stacji telewizyjnych TVP, ale przedmiotem kontraktu jest również budowa sieci transmisji danych, a nawet usług dostępu do Internetu dla jednostek TVP.