Według danych UKE w ciągu ostatniego kwartału 2009 r. i pierwszego kwartału 2010 r. operator uaktywnił prawie 80 tys. nowych linii szerokopasmowych. Z tego 57 tys. uzyskanych zostało w ramach zwiększania pojemności istniejącej sieci ADSL (budowa nowych węzłów i montaż dodatkowych kart abonenckich), a 23 tys. jako nowe inwestycje. Przypomnijmy, że na mocy ubiegłorocznego porozumienia z UKE w okresie 2010-2012 operator zobowiązał się do budowy 479 tys. nowych i modernizacji 721 tys. linii abonenckich.  

UKE [link=http://www.uke.gov.pl/_gAllery/28/25/28255/Inwestycje_uruchomione.pdf]opublikował również plan inwestycyjny[/link] TP na najbliższe miesiące z podziałem na poszczególne miejscowości.