[link=http://www.enterprise.vodafone.com/products_solutions/business_process_improvement/mobile_recording.jsp]Vodafone Mobile Recording[/link] oferuje możliwość rejestracji i archiwizacji połączeń głosowych i SMS wychodzących i przychodzących na mobilne numery korporacyjnego klienta. Rejestracja odbywa się na właśnej platformie klienta, która zazwyczaj istnieje na potrzeby rejestracji rozmów z linii stacjonarnych. Współpracę telefonów z platformą zapewnia oprogramowanie klienckie na terminalach pracowników instytucji.

Vodafone wskazuje na coraz większy stopień korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników instytucji finansowych, związany z potrzebą elastyczności czasu pracy i wykonywanych zadań. Rejestracja rozmów z klientami tymczasem stanowi częstą podstawę rozpatrywania reklamacji i skarg, a często jest po prostu formalnym wymogiem, jakie instytucjom finansowym narzuca prawo. VGE wprowadza rozwiązanie Mobile Recording w swoich sieciach w Europie.