Zastąpili oni w składzie zarządu spółki Klausa Tebbego oraz Tomasza Holca. Nagłe zmiany w zarządzie, to efekt [link=index.php?option=com_content&view=article&id=1304:zarzd-ery-w-opaach&catid=2:informacje]ostatnich wydarzeń[/link] w spółce, kiedy to prokuratura zatrzymała i przedstawiła zarzuty działania na szkodę spółki Klausowi T. i Tomaszowi H. Źródła incydentu upatruje się w niezakończonym konflikcie o 49 proc. udziałów w PTC pomiędzy Deutsche Telekom (który kontroluje Erę) oraz francuskim koncernem Vivendi.

Michael Wilkens należy do managementu T-Mobile International, gdzie pełnił mi.in. funkcję wiceprezesa zarządu do spraw rynku hurtowego, współpracy międzynarodowej i rozwoju kanałów sprzedaży. Od 2006 r. cały zarząd PTC reprezentuje niemieckiego właściciela. Wyjątkiem był Tomasz Holc, który swoją funkcję pełnił jeszcze za czasu kontroli Elektrimu nad PTC. Jego właśnie zastąpił Dariusz Łukasiewicz.