Regulują one zasady i ceny po jakich m.in. operatorzy telekomunikacyjni mogą redystrybuować elektroniczne treści audio i wideo w sieciach do swoich abonentów. Apel Cable Europe, to reakcja na rozpoczętą w ubiegłym tygodniu przez Komisję debatę (ang. public hearing) na ten temat. Od wielu lat operatorzy, również w Polsce, narzekają na arbitralnie ustalaną wysokość opłat licencyjnych, mnogość organizacji zbiorowego zarządzania, trudności w negocjacjach z nimi, a także na kłopoty związane z wprowadzaniem elektronicznych treści do nowych kanałów dystrybucji (np. otwartego internetu, czy na platformy IPTV).

Cable Europe swój apel przedstawiło w postaci pięciu postulatów:

[ul] [li]ukrócenia dyskryminacji technologicznej, która powoduje, że obowiązują różne opłaty lincencyjne w zależności od platformy dystrybucji treści,[/li] [li]zapewnienia przejrzystość zasad działań organizacji zbiorowego zarządzania,[/li] [li]wprowadzenia konkurencji na rynek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,[/li] [li]zapewnienia zasad rynkowych w procesie ustalania wysokości opłat licencyjnych,[/li] [li]ułatwienia negocjacji wysokości opłat licencyjnych.[/li] [/ul]

Dla odmiany Międzynarodowy Związek Producentów Muzycznych International (Confederation of Music Publishers) wezwał Komisję Europejską do poprawy zabezpieczenia elektronicznych treści dystrybuowanych za pośrednictwem internetu.