Na koniec ubiegłego roku było ich 38 tys. Aster nie podaje, jak liczba tych kart dzieli się pomiędzy usługi głosowe oraz mobilnego dostępu do internetu.

Aster sprzedaje tylko usługi abonamentowe i w przeważającej mierze do własnych klientów innych usług telekomunikacyjnych (TV, internet, telefon). Operator uruchomił usługi MVNO w czerwcu 2008 r. Tempo rozwoju jest nieco wolniejsze, niż przewidywał Aster, który – wedle informacji z połowy 2008 r. – spodziewał się 50 tys. aktywacji na koniec 2009 r. Aster korzysta z sieci PTK Centertel, operatora sieci Orange.