Decyzja prawdopodobnie będzie pozytywna, ponieważ prezes firmy Krzysztof Stępokura jest jednocześnie największym jej udziałowcem  (posiada prawie 29 proc. akcji). Zysk Eurotela za 2009 r. wyniósł 5,9 mln zł, a na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 4,5 mln zł (76 proc. zysku). Na jedną akcję przypadnie 1,2 zł dywidendy. Na założycieli i management spółki przypadnie pk. 61,5 proc. dywidendy, czyli 2,8 mln zł. Na fundusze inwestycyjne oraz mniejszych inwestorów przypadnie 38,5 proc., czyli 1,7 mln zł.

W ubiegłym roku Eurotel miał 105 mln zł przychodów. Usługi detaliczne PTC sprzedaje za pośrednictwem sieci 230 salonów, a usługi P4 za pośrednictwem około 50 salonów.