Białostocka Izba Celna rozstrzygnęła przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyła usługi telefonii komórkowej dla sześciu komórek Izby. Konkurs wygrała PTK Centertel. W ramach kontraktu operator będzie przez trzy lata świadczył usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej dla 753 aktywacji dla sześciu Izb Celnych: w Warszawie, Olsztynie, Przemyślu, Białej Podlaskiej, Krakowie, i w Białymstoku. Firma dostarczy również 753 fabrycznie nowe aparaty telefonicznych z wyposażeniem.

Wartość kontraktu, o który zabiegały dwie spółki (drugą był Polkomtel), wynosi 0,91 mln zł netto. Budżet przygotowany przez zamawiającego na ten projekt miał wartość 1,47 mln zł netto.