W 147 rundzie aukcyjnej częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz, 1800 MHz, 2000 MHz, 2600 MHz oferta niemieckich operatorów sieci komórkowych wyniosła 3,005 mld euro. To o 7,5 mln euro więcej, niż w poprzedniej rundzie. W trzecim tygodniu przetargu wartość oferty czterech niemieckich operatorów za rezerwację częstotliwości radiowych przekroczyły barierę 3 mld euro. Według szacunków rynkowych analityków końcowa wartość ich oferty za 360 MHz widma radiowego w 41 sparowanych i niesparowanych blokach może sięgnąć 6-8 mld euro.

W obecnie zadeklarowanej kwocie ponad 3 mld euro 87 proc. przypada na sześć sparowanych bloków częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz. W 147 rundzie najwięcej oferują za nie najwięksi operatorzy: Vodafone i T-Mobil. Sytuacja jednak zmienia się często co rundę. Poza wspomnianymi wyżej operatorami w aukcji biora udział również E-plus i O2.

W Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje aukcję częstotliwości LTE na drugą połowę bieżącego roku, chociaż najwięksi operatorzy na rynku kwestionują ten termin, jako zbyt bliski. UKE wystawi na przetarg tylko 70 MHz częstotliwości z zakresu 2,6 GHz.