Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska konsultacyjne odnośnie planowanej na drugą połowe roku aukcji częstotliwości radiowych 2500-2570 MHz i 2620-2690 MHz, przewidywanych do pracy w systemach nowej generacji LTE.

Obok innych postulatów (m.on. odroczenie aukcji z powodu wczesnego stanu rozwoju technologii i niedostępności urządzeń abonenckich w większym wyborze) wszyscy czterej polscy operatorzy wnioskują o zmianę zasad rozdziału dostępnego pasma. Propozycja UKE, to rezerwacja dwóch bloków po 35 MHz. Polscy operatorz natomiast chcieliby, aby UKE wystawiło na aukcję cztery bloki, chociaż różnie wyobrażają sobie ich szerokość. PTK centertel proponuje aranżację 2 x 20 MHz i drugi przetarg na blok 10 MHz w późniejszym terminie. Polkomtel taki sam podział pasma, ale przyznanie ich w ramach jednej aukcji. Opcjonalnie chciałby podziału dostępnego widma na siedem bloków po 10 MHz. Polska Telefonia Cyfrowa przychyla się do stanowiska Centertela. P4, operator sieci Play, jest skłonny przyjąć podobną propozycję, ale preferuje przydział czterech bloków: 2 x 20 MHz i 2 x 15 MHz.

Cztery bloki dałyby większe pole manewru operatorom, jako że każdy miałby szansę na uzyskanie części zakresu 2,6 GHz. Koncepcja dwóch bloków powoduje, że któryś operatorów musiałby pozostać bez pewności dostępu do tego zakresu, lub musiałby zawczasu porozumieć się z konkurentami, co do prawa współkorzystania z tego zakresu.

Przykład obecnie trwającej aukcji częstotliwości LTE w Niemczech pokazuje, że operatorzy wolą przystępować do aukcji sami, a aewentualne alianse formowac już po przetargu.