Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (a właściwie Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami) spotkają się w tym tygodniu na rozmowy w sprawia zasad zagospodarowania częstotliwości 790-862 MHz, która stanowi część tzw. dywidendy cyfrowej, czyli częstotliwości radiowych uwolnionych po wyłączeniu analogowych emisji telewizyjnych (to nazwa zwyczajowa, ponieważ w Polsce na tym zakresie telewizja nie nadaje). Zgodnie z rekomendacjami UKE zakres ten przeznaczony będzie do budowy szerokopasmowych sieci dostępowych.

W Polsce, na mocy porozumienia MON z URTiP, zakres ten jest w dyspozycji wojska do 2017 r. UKE będzie rozmawiać z resortem obrony na temat możliwości wcześniejszego wykorzystania pasma do celów cywilnych. Zakres ten jest łakomym kąskiem dla operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ pozwala budować sieci radiowe o dużym zasięgu pojedynczego nadajnika, co obniża koszty inwestycji.