GTS Central Europe poinformował o zakupie operatora alternatywnego na Węgrzech – firmy Interware. Zajmuje się ona głównie świadczeniem usług hostingowych i kolokacyjnych w centrum przetwarzania danych w Budapeszcie (ok. 1000 m2). Zarząd spółki szacuje, że kontroluje ona ok. 7,5 proc. rynku hostingowego na Węgrzech. Interware operuje największym punktem wymiany ruchu IP na Węgrzech – BIX, jak również dostarcza usługi dostępu do internetu i usługi głosowe klientom instytucjonalnym. W 2009 r. spółka miała 8,5 mln euro przychodów. GTS CE nie podał wartości przejęcia.

Jego finał spodziewany jest na III kwartał bieżącego roku, ponieważ konieczna jest między innymi zgoda węgierskiego urzędu antymonopolowego na rynkową koncentrację. W przyszłym roku miałaby nastąpić formalna integracja Interware z węgierską spółką zależną grupy GTS CE – GTS Datanet.

źr.GTS CE, Budapest Business Journal