Dzienniku Ustaw nr 106 z 16 czerwca opublikowano uchwaloną niedawno ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Oznacza to że Megaustawa wejdzie w życie 17 lipca, 30 dni po publikacji.

Wyjątkiem jest artykuł 29 Megaustawy, który wejdzie w życie za pół roku. Artykuł dotyczy przeprowadzenia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.