Urząd Komunikacji Elektronicznej odmówił dokonania zmian w decyzji o rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 850 MHz jakimi dysponuje Sferia. Spółka wniosła do Urzędu o rearanżację wykorzystywanych kanałów tak, aby udało się skonstruować ciągły blok o szerokości 5 MHz. Sferia dysponuje kanałami radiowymi 1,23-1,26 MHz, ale chciała, aby decyzja rezerwacyjna umożliwiała stosowanie systemów pracujących w szerszym kanale.

– Wnioskowana zmiana sposobu aranżacji, polegająca na umożliwieniu wykorzystania posiadanego zasobu częstotliwości jako jednego kanału radiowego o szerokości 5 MHz powoduje problemy z zapewnieniem wymaganych poziomów emisji niepożądanych – pisze UKE w uzasadnieniu [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/97/82/9782/Decyzja_DZC_WAP_5106_1_05%28208%29.pdf]odmownej decyzji[/link]. Urząd nie chce dopuścić, aby system UMTS Sferii kolidował z działaniem systemu GSM-R, którego wprawdzie jeszcze nie ma, ale któremu UKE – jak utrzymuje Urząd – musi zapewnić możliwość działania. Dla tego systemu bowiem przeznaczono bloki radiowe sąsiadujące z częstotliwościami Sferii. Urząd proponował operatorowi ograniczenie mocy emisji nadajników UMTS, ale Sferia nie chciała się zgodzić na dodatkowe warunki w decyzji rezerwacyjnej (UKE sam przyznaje w uzasadnieniu, że zastosowanie odpowiednich środków technicznych dla ochrony pasma GSM-R w niektórych przypadkach jest niemożliwe).

Sferia operuje na sieci radiowej CDMA, ale przymierza się do rozbudowy nowej sieci na będących w jej dyspozycji częstotliwościach radiowych z zakresu tzw. Spółka miała udostępniać przepływności w tej sieci dla powiązanego z nią Cyfrowego Polsatu, który tymczasem korzysta tylko z sieci HSPA 900 Aero 2. Cyfrowy Polsat świadczy w niej usługi dostępu do internetu.